Başkan Mesajı

Başkan Mesajı

Başkan Mesajı Genel Bilgiler

Düzce belediyesi olarak günübirlik işler yaparak değil, gelecek nesillerimizi düşünerek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Etkin, verimli, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Bizler gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde kaynak kullanımında hizmet ve kalite, çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği, sosyal belediyecilik, çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygılı olma prensiplerine daima bağlı kaldık. Bundan sonra da bağlı kalmaya devam edeceğiz.Halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimizdir.

Bu uğurda tüm imkanlarımızı ve kaynaklarımızı; adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret ediyoruz. Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla iç içe olmayı ve bire bir diyalog kurmayı tercih ettik. Var oluş amacımızın halkımıza hizmet olduğu bilincini, daima omuzlarımızda taşıyoruz. Şehirleri sadece insanlar yaşatmaz, aynı zamanda şehirler de insanları yaşatır. Bu sebeple bir hizmet üretirken, kaliteli olması kadar yerinde ve zamanında olmasına gayret ediyoruz. Belediye olarak birçok hizmeti ŞİRKETLERİMİZ aracılığı ile gerçekleştiriyoruz.

Belediye şirketleri, bazı yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, belediyeler tarafından kurulan ya da ortak olunan, bağımsız bütçeli özel hukuk tüzel kişileri şeklinde tanımlanabilir. Anayasa'nın belirlediği sınır çerçevesinde, belediyelerin hizmet alanı, belediye mücavir alan sınırlarında olmak üzere ve mahalli müşterek hizmetlerin gerçekleştirilmesiyle sınırlanmıştır. Belediyeler bu hizmetleri yerine getirirken, yasalarla verilen yetki ve sorumluluk sınırlarına uymak durumundadırlar. Türkiye'de birçok belediye, bu hizmetleri kurdukları Belediye İktisadi Teşebbüsleri vasıtasıyla, daha çok şirketler kanalıyla gerçekleştirme çabasındadır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki temel çıkış noktası da belediye tarafından belirlenmiş program dahilinde çalışılmasıdır. Şirketlerimiz yasal statü içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.